Za dávných časů..

Za dávných časů to nechtěná  nemluvňátka  neměli snadné . Už zákony starých kultur , včetně Římanů  , nebo Hebrejců  sice vraždu neviňátek  sice zakazovaly ,ale  s jejich  odložením však  už takové  problémy  nebyly. . Své by mohl „povídat“ např. Columma  Lactaria v Římě  ,v  překladu Mléčný sloup , kde se mohly matky zastavit a nakrmit  miminko , toto místo se však stává v průběhu času odložištěm  nechtěných  potomků. Byli tam odkládány ve víře , že se dítěte  někomu zželí  a vezme je k sobě . I když se to však podaří , osud nalezenečka není  právě růžový . Nechtěné dítě se většinou stává otrokem toho ,kdo jej nalezne. Až vzestupem katolické církve se situace poněkud  mění .  První takový  babaybox , se zakládá v kanovnickém špitále  v Maseille ve Francii už v roce 1188. Posléze se objeví  i toto zařízení  také v Itálii , na popud papeže Inocence III , který  také zřizuje sirotčince  ,aby se omezil počet zabitých novorozenců ( čerstvě narozené děti bylo tenkrát zvykem házet do Tibery). Tehdejší schránky pro novorozence se byly pojmenovány kola nalezenců , podle podoby přihrádky umístěné ve stupní  bráně  na otočném kole. Vložení dítěte se ohlašovalo zazvoněním na zvoneček  ,a  byla zde taky možnost vložení daru či příspěvku .  Ve Vatikánu je v nemocnici středověký  box  dodnes. V průběhu 17 – 18 .století  vznikají babyboxy i ve zbytku Evropy. V roce  1709 je založen bohatým obchodníkem  u nalezince v  Hamburku. Kvůli  obrovskému počtu odložených dětí je ho však nucen zrušit po šesti letech.04040404

Věděli jste že původ viru HIV je…

Virem   HIV ,ze kterého se časem může vyvinout AIDS , tzv. “mor homosexuálů“ ,prý  jsou prý tajně infikovány vakcíny proti hepatitidě , uvadí jedna z konspiračních teorií . Asi tři měsíce po začátku testování  jsou na Manhattanu  hlášeny první případy. Tyhle drastické pokusy s vakcínami provádí nejen Spojené státy americké , ale i Africké státy ,aby se virus dostal mezi černošskou populaci ,což se také pochopitelně stane. Vládní organizace potřebují  nalézt přijatelný argument a vysvětlení , jak vlastně tento virus vznikl. Oficiálně tento strašák má původ v Africe ,kde se údajně přenesl krví při zpracování infikovaného  opičího masa. Vznik viru poukazuje na 70.léta 20 století ,a první výskyt nemoci AIDS se uvádí  přibližně v roce 1981.Zdá se ale ,že podle vědeckého zkoumání je virus mnohem  starší .Angličtí a belgičtí vědci se snaží určit „původního pacienta“ . Po prozkoumání velkého množství různých vzorků  sledují virus až do 20 let minulého století ,a to do republiky Kongo . byla to veliká kolonální oblast ,do které stavba železnice přivedla mnoho dělníků ,rozmohl se zde v důsledku toho obchod se sexem ,a díky tomu se nemoc lavinovitě rozšířila po celém světě ,a dosud postihla až 75 000 000 lidí .Pravděpodobně ale došlo k přenosu na člověka ještě dříve .Svůj původ mají opravdu , zdá se ,u opic ,konkrétně vir SIV ,(simian imunodeficiency virus) ,ten se vyvinul po změně hostitele (člověka) vyvinul mutací právě na virus HIV. Dnes jsou odborníci schopni rozlišit několik variant viru ,a spojit je s konkrétními druhy opic. Bádání není však ještě u konce.