Za dávných časů..

Za dávných časů to nechtěná  nemluvňátka  neměli snadné . Už zákony starých kultur , včetně Římanů  , nebo Hebrejců  sice vraždu neviňátek  sice zakazovaly ,ale  s jejich  odložením však  už takové  problémy  nebyly. . Své by mohl „povídat“ např. Columma  Lactaria v Římě  ,v  překladu Mléčný sloup , kde se mohly matky zastavit a nakrmit  miminko , toto místo se však stává v průběhu času odložištěm  nechtěných  potomků. Byli tam odkládány ve víře , že se dítěte  někomu zželí  a vezme je k sobě . I když se to však podaří , osud nalezenečka není  právě růžový . Nechtěné dítě se většinou stává otrokem toho ,kdo jej nalezne. Až vzestupem katolické církve se situace poněkud  mění .  První takový  babaybox , se zakládá v kanovnickém špitále  v Maseille ve Francii už v roce 1188. Posléze se objeví  i toto zařízení  také v Itálii , na popud papeže Inocence III , který  také zřizuje sirotčince  ,aby se omezil počet zabitých novorozenců ( čerstvě narozené děti bylo tenkrát zvykem házet do Tibery). Tehdejší schránky pro novorozence se byly pojmenovány kola nalezenců , podle podoby přihrádky umístěné ve stupní  bráně  na otočném kole. Vložení dítěte se ohlašovalo zazvoněním na zvoneček  ,a  byla zde taky možnost vložení daru či příspěvku .  Ve Vatikánu je v nemocnici středověký  box  dodnes. V průběhu 17 – 18 .století  vznikají babyboxy i ve zbytku Evropy. V roce  1709 je založen bohatým obchodníkem  u nalezince v  Hamburku. Kvůli  obrovskému počtu odložených dětí je ho však nucen zrušit po šesti letech.04040404